Koszaliński Budżet Obywatelski 2018


  W poniedziałek ruszył nabór projektów  do Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. Nabór potrwa do 21 lipca. Wnioski można składać zarówno w formie papierowej (Kancelaria Urzędu Miejskiego oraz Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji pokój 214),  jak i elektronicznie poprzez nową  stronę internetową www.budzetobywatelski.koszalin.pl. Projekty mogą składać wszyscy mieszkańcy, grupy mieszkańców oraz organizacje pozarządowe. 

  Przypominamy:

  – Projekty realizowane w KBO  mogą dotyczyć wyłącznie spraw pozostających w zakresie zadań publicznych pozostających w kompetencjach miasta.

  – Projekty o charakterze inwestycyjnym mogą być zlokalizowane wyłącznie na terenie należącym do miasta.

  – Projekty o charakterze inwestycyjnym muszą być zgodne z  Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Koszalina.

  Maksymalna wartość projektu osiedlowego nie może przekroczyć 50.000 zł.

  Wartość projektu ogólnomiejskiego musi się mieścić w przedziale: 50.001 zł. – 650.000 zł.

  Składany projekt ogólnomiejski musi zostać poparty podpisami 30 mieszkańców, natomiast projekt osiedlowy –  podpisami 15 mieszkańców.

  Więcej informacji www.budzetobywatelski.koszalin.pl

   

  Nowa strona o budżecie

  Warto odwiedzić nową stronę internetową dedykowaną Koszalińskiemu Budżetowi Obywatelskiemu – www.budzetobywatelski.koszalin.pl(koszalin.budzet-obywatelski.org/)

  Na nowej stronie internetowej znajdziecie Państwo najważniejsze informacje o tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Strona zawiera mapę realizacji projektów z poszczególnych edycji wybranych przez mieszkańców (w sumie 27 projektów na łączną kwotę 5,5 mln złotych, na które głosowało łącznie ponad 51 tysięcy mieszkańców – w trakcie 4 edycji KBO). Ponadto przez nową stronę internetową  można składać projekty drogą elektroniczną. Na stronie znajduje się  również poglądowy cennik przykładowych zadań, które można zrealizować z Budżetu Obywatelskiego oraz mapa własności terenów, która umożliwi sprawdzenie bez wychodzenia z domu, kto jest właścicielem nieruchomości na której chcemy zrealizować projekt (teren musi być miejski – jest to jeden z warunków oceny formalnej projektu). Dzięki stronie na bieżąco można obserwować postęp prac przy realizacji poszczególnych projektów. Dotychczasowy portal www. obywatelski.koszalin.pl pozostanie jako miejsce informacji o konsultacjach społecznych prowadzonych przez miasto.

  Dyżury w ratuszu i Pracowni Pozarządowej

  Jeżeli masz pytanie dotyczące złożenia projektu do Budżetu Obywatelskiego to od 22 czerwca w każdy poniedziałek od godziny 14.00 do 17.00 oraz w czwartek od godziny 12.00 do 15.00 można skorzystać z dyżuru pracowników, którzy udzielą odpowiedzi na pytania w sprawach merytorycznych.

  Dyżury odbywać się będą 29 czerwca, 3, 6, 10, 13, 17, 20  lipca.

  Dyżury Pracowników Urzędu Miejskiego

  Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji (Ratusz)

  • Aleksandra Zdzińska, pok. 214, tel. 94 348 88 88, e-mail: aleksandra.zdzinska@um.koszalin.pl
  • Marta Orzechowska, pok. 214, tel. 94 348 88 87, e-mail: marta.orzechowska@um.koszalin.pl

  Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru (ul. Mickiewicza 26)

  • Agnieszka Grodzka-Zalech, pok. 56, tel. 94 348 88 23, e-mail: agnieszka.grodzka@um.koszalin.pl
  • Żaneta Robakowska, pok. 58, tel. 94 348 88 28, e-mail: zaneta.robakowska@um.koszalin.pl

  Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej (ul. Mickiewicza 26)

  • Marta Pieczątkiewicz – w zakresie merytorycznym dotyczącym Strategii Rozwoju Koszalina, pok. 13, tel. 94 348 87 67, e-mail: marta.pieczatkiewicz@um.koszalin.pl
  • Kacper Sterzel – w zakresie merytorycznym dotyczącym turystyki, pok. 11, tel. 94 348 88 72

  Wydział Architektury i Urbanistyki (Ratusz)

  •  Jolanta Frankiewicz, pok. 304, tel: 094 348 87 73, e-mail: jolanta.frankiewicz@um.koszalin.pl,
  •  Teresa Bryzek, pok. 317, tel: 094 348 87 78, e-mail: teresa.bryzek@um.koszalin.pl.

  Wydział Edukacji (ul. Mickiewicza 26)

  •  Maria Urbańska, pok. 46, tel. 94 34 88 723, e- mail: maria.urbanska@um.koszalin.pl
  •  Renata Zmysłowska, pok. 49, tel. 94 34 88 724, e-mail: renata.zmyslowska@um.koszalin.pl
  •  Arkadiusz Podgórski, pok. 50, tel. 94 34 88 725, e-mail: arkadiusz.podgorski@um.koszalin.pl

  Wydział Nieruchomości (Ratusz)

  • Beata Ząbczyk, pok. 231, tel. 94 348 88 11, e-mail beata.zabczyk@um.koszalin.pl w dniach: 22 czerwca, 3 lipca i 6 lipca
  • Paulina Maciejewska, pok. 231, tel. 94 348 88 04 e-mail: paulina.maciejewska@um.koszalin.pl w dniach: 26 czerwca i 29 czerwca
  • Małgorzata Ruszkowska, pok. 231, tel. 94 348 88 11 e-mail malgorzata.ruszkowska@um.koszalin.pl w dniach: 10, 13, 17 i 20 lipca

  Wydział Kultury i Spraw Społecznych (ul. Mickiewicza 26)

  • Agnieszka Dąbrowska, sprawy kultury, pok. 18, tel. 94 348 87 11, e-mail: agnieszka.dabrowska@um.koszalin.pl,
  • Jerzy Krauze, sprawy sportu, pok. 7, tel. 94 348 87 12, e-mail: jerzy.krauze@um.koszalin.pl
  • Krzysztof Gliszczyński, sprawy organizacji pozarządowych, pok. 5,  tel. 94 348 87 77, e-mail: krzyszof.gliszczynski@um.koszalin.pl
  • Krystyna Kalisiewicz, sprawy społeczne, pok. 17, tel. 94 348 87 15, e-mail: krystyna.kalisiewicz@um.koszalin.pl

  Wydział Inwestycji (ul. Mickiewicza 26)

  •  Elżbieta Reinholz – Dyrektor Wydziału Inwestycji, pok. 39-40, tel. 94 348 86 73, elzbieta.reinholz@um.koszalin.pl
  •  Hanna Ellis, pok. 4, tel. 94 348 86 81, hanna.ellis@um.koszalin.pl

  Zarząd Dróg i Transportu (ul. Połczyńska 24)

  •  Anna Rychter, pok. Nr A 102, tel. 94 311 80 64, e-mail: anna.rychter@zdit-koszalin.pl
  •  Leszek Łatowski, pok. Nr A 106, tel. 94 311 80 79, e-mail: leszek.latowski@zdit-koszalin.pl

  Dyżury Pracowni Pozarządowej ul. Dworcowa 2 

  tel. 94 340 35 23

  e-mail: biuro@pracowniapozarzadowa.pl

  • 23 czerwca (piątek) w godz. 12 – 18
  • 26 czerwca (poniedziałek) w godz. 10 – 15
  • 29 czerwca (czwartek) w godz. 10 – 15
  • 4 lipca (wtorek) w godz. 12 – 18
  • 6 lipca (czwartek) w godz. 12 – 18
  • 18 lipca (wtorek) w godz. 12 – 18
  • 20 lipca (czwartek) w godz. 12 -18

  UDOSTĘPNIJ
  Dziennikarka. Pracowała w "Architekturze-murator", Radio Koszalin i TVP Szczecin, mama dziesięcioletniego kontrabasisty i dwóch księżniczek. Fanka rodzicielstwa bliskości. Od ponad dziesięciu lat wierna wielbicielka Koszalina.